Филтри за въздух и газове

  • Пречистване и микробиологична филтрация на сгъстен въздух влизащ в контакт с храни, напитки и лекардства
  • Пълнене и пакетиране на краен продукт в стерилна среда за предотвратяване на микробиологични замърсявания
  • Транспортиране на прахообразни продукти със стерилен сгъстен въздух или други газове
  • Почистване и вентилиране на резервоари

Каталози:

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Филтри за въздух и газове