Реализирани проекти

Аджибадем Сити клиник ЕАД

Доставка и мотнаж на адсорбционен изсушител и филтри.

ПНЕВМАТИКА - СЕРТА

Доставка на винтови компресори – 75kW.

Уилям Хюз България ООД

Доставка и монтаж на винтови компресори, изсушители и филтри.

Ксела България ЕООД

Доставка и монтаж на специално изпълнение адсорбционен изсушител топла регенерация.

Дунапак Родина

Доставка и монтаж на винтови компресори.