Създадена 1992

Търговско - инженерингово дружество.
Цялостни решения в областта на компресирания въздух и процесната филтрация

ПРОЦЕСНА ФИЛТРАЦИЯ

DONALDSON

 • филтри за вода: префилтрация и микробиологична филтрация
 • филтри за пречистване на газове до степен стерилност: азот, кислород, въглероден двуоксид, компресиран въздух
 • филтри за течности: бира, вино, разтвори
 • филтри за пара
 • вентилиращи филтри: филтри за аерация и деаерация на съдове
 • Steril BOX - инсталации за микробиологично пречистване и опаковане в стерилна среда

Повече »

СИСТЕМИ ЗА СГЪСТЕН ВЪЗДУХ

ALUP, DONALDSON

 • Винтови копресори ALUP Kompressoren
 • Хладилни изсушители
 • Адсорбционни изсушители: студена и топла регенерация
 • Мамбранни изсушители
 • Изсушители за високо налягане
 • Високоефективни филтри за компресоран въздух от ново поколение
 • Обработка на конденза

Повече »

СЕРВИЗ И ПРОЕКТИРАНЕ

АЛГО

 • Проектиране и изграждане на инсталации за сгъстен въздух
 • Монтаж на компресорно оборудване
 • Ремонт и обслужване на компресорно оборудване
 • ремонт на винтови двойки
 • консултации във връзка с качеството на получавания сгъстен въздух
 • консултации за ефективно използване на сгъстения въздух
 • измерване на дебита на сгъстения въздух
 • определяне на течове във въздухопреносната мрежа
 • сервизно обслужване и доставка на оригинални или алтернативни консумативи и резервни части за всички марки винтови компресори компресори

Повече »

Контакт:
АЛГО-Н ООД
Адрес: 1612 София, ул.Ами Буе 68-72
Тел./Факс: +359 2 8519221/8519230
e-mail: office@algo-bg.com